- - - By CrazyStat - - -
Twirlteam Surprise

Disclaimer

Algemeen

Twirlteam Surprise, hierna te noemen de vereniging, verleent u hierbij toegang tot twirlteam-surprise.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de vereniging en derden zijn aangeleverd. De vereniging behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de vereniging.

Beperkte aansprakelijkheid

De op twirlteam-surprise.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de vereniging.

De inhoud van twirlteam-surprise.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. De vereniging doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op twirlteam-surprise.nl. De vereniging oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. De vereniging zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de vereniging en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de vereniging, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.