Bestuurswissel bij Surprise

Gepubliceerd op dinsdag 12 maart 2019

Op dinsdag 12 maart werd de jaarlijkse ledenvergadering van Twirlteam Surprise gehouden. Terwijl het buiten stormachtig was, verliep de vergadering binnen rustig en blikten we terug op een succesvol jaar. Niet alleen sportief maar ook op andere vlakken werden successen gevierd. Het sluitstuk van de avond was de bestuurswissel: het vorige bestuur trad af en gaf het stokje door aan een nieuw bestuur.

Het vorige en het nieuwe bestuur met van links naar rechts en van boven naar beneden: Joke, Hans van I, Angelique, Erna, Chanina, Melanie, Marlies en Hans V.

Naast de sportieve successen waarover we al eerder rapporteerden op onze site was er het jaarlijkse uitje, dat dit jaar extra groots werd gevierd in verband met het 30 jarig bestaan van de club. Verder veranderden we met succes van de zaterdag naar de vrijdag als trainingsdag, nam Lindsey het hoofdtrainerschap over van Melanie, organiseerden we twee eigen wedstrijden, kreeg de website een facelift en kwamen de leden verschillende keren in actie voor de clubkas. Mede als gevolg daarvan kon ook 2018 met een positief resultaat worden afgesloten.

Daarna was het tijd voor de bestuursverkiezing. Na voor sommige bestuursleden meer dan 20 jaar trouwe dienst in het bestuur van hun geliefde club Surprise was het tijd om de taken over te dragen aan een nieuwe lichting. Het voltallig bestuur trad af en droeg aan de leden een nieuw bestuur voor, waarmee zij de afgelopen tijd al intensief hadden samengewerkt. De leden waren het met de voordracht eens en gaven unaniem hun instemming en daarmee hun vertrouwen aan het nieuwe bestuur. 

Het vorige bestuursteam heeft onder leiding van Joke een mooie club opgebouwd. Een club die financieel gezond is en waar sportiviteit, streven naar succes en gezelligheid hand in hand gaan. Zij geven met vertrouwen maar ook met gemengde gevoelens hun vereniging door aan het nieuwe bestuur, die het afgelopen half jaar al volop betrokken werd bij besturen van de club. Deze samenwerking beleefde afgelopen weeked haar hoogtepunt: de organisatie van onze eigen wedstrijd in Pijnacker was een gezamenlijke inspanning van het oude en het nieuwe bestuur en met de hulp van vele vrijwilligers werd het een groot succes.  

Het nieuwe bestuur bestaat uit Marlies in de functie van voorzitter, Hans V. als penningmeester, Chanina als secretaris en Erna als algemeen bestuurslid. Zij hebben er heel veel zin in en danken Joke en haar team voor al hun opbouwende werk aan Twirlteam Surprise. 

We kijken met vertrouwen naar de toekomst! 

Geef als eerste een reactie
In onze privacyverklaring kun je lezen hoe we je persoonsgegevens verwerken.

Je kunt deze HTML tags gebruiken: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
Bijvoorbeeld: <b>deze tekst is vet!</b> om de tekst vet te maken: <b>deze tekst is vet!</b>
CAPTCHA Image
Niet duidelijk? Genereer een ander plaatje

Neem de in het plaatje afgebeelde tekens over in het tekstveldSabine Zondag, Pijnacker


Ackershof Pijnacker