- - - By CrazyStat - - -
Twirlteam Surprise

Anti-corona beleid

Twirlteam Surprise voert aan actief anti-corona beleid. Door de regelgeving en aanwijzigingen vanuit de overheid en het RIVM en GGD op te volgen, kunnen wij de de twirl-lessen op een veilige en verantwoorde manier blijven aanbieden.

Maar we doen méér: we wachten niet af en nemen zelf (aanvullende) maatregelen als we menen dat daar aanleiding toe is. En we zijn open over corona-besmettingen bij leden en vrijwilligers van de vereniging. Door actief beleid te voeren en open te zijn over besmettingen houden we het sporten zo veilig mogelijk voor iedereen. 

Basisregels

De belangrijkste anti-corona regel voor alle leden en vrijwilligers van Surprise is: Kom niet naar de training bij zelfs de geringste verkoudheids- of benauwdheidsklachten, of bij koorts bij jezelf of een huisgenoot. Laat je bij twijfel testen en houd je aan de richtlijnen van het RIVM en GGD.

Dit is het overzicht van alle basisregels:

 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Volg hierin het advies van de GGD;
 • indien je positief getest (vastgesteld met een laboratoriumtest) bent op het nieuwe coronavirus, blijf minimaal 7 dagen thuis na de uitslag van de test;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden. Er is een uitzondering voor kinderen en jeugd tot en met 18 jaar tijdens sportactiviteiten. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wél anderhalve meter afstand;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de sportlocatie vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie.

Extra maatregelen vanaf 1 oktober 2020

Vanaf 1 oktober zijn de volgende extra anti-corona maatregelen van kracht:

 • Alle leden ontsmetten hun handen vóór zij aan de training beginnen. Daarvoor zetten de trainsters voorafgaand aan iedere training pompjes met desinfectiemiddel klaar.
 • Er mogen geen ouders, verzorgers, begeleiders of ander publiek bij de training worden toegelaten. Alleen ouders/verzorgers van (zeer) jonge kinderen, mogen worden toegelaten om hun kind te halen en te brengen. 
 • Sporters verlaten na afloop van de training het terrein zo snel mogelijk. Want hoewel sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale groepsgrootte van 30 personen, geldt die regel ná het sporten wel!
 • De sportkantine van DSVP is dicht en ook het terras is gesloten.

Vanaf 14 oktober worden daar bovenop nog de volgende extra maatregelen genomen:

 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen gewoon sporten, zonder belemmeringen voor de groepsgrootte of onderlinge afstand
 • Vanaf 18 jaar mag er alleen in groepjes van maximaal vier op onderlinge afstand van anderhalve meter worden gesport
 • Wedstrijden zijn verboden
 • Een vrijwilliger van Surprise zal tijdens de lessen aanwezig zijn om de jonge leden van en naar de zaal, en van en naar hun ouders, te begeleiden. 

Openheid over positieve testresultaten (anoniem)

Het bestuur van Surprise heeft ervoor gekozen om, bij een positieve corona test bij een lid of vrijwilliger van de vereniging, dit nieuws binnen de vereniging middels een extra nieuwsbrief kenbaar te maken. Door open te zijn over dit onderwerp houden we de training en andere activiteiten zo veilig mogelijk voor iedereen. Wij doen dit uiteraard anoniem. Maar we beseffen ons dat anonimiteit in een kleine vereniging als Surprise erg moeilijk is. Daarom vragen wij van alle leden en vrijwilligers om terughoudend met dit nieuws om te gaan.

Help ons het sporten veilig te houden! Kom niet naar de training bij zelfs de geringste verkoudheids- of benauwdheidsklachten, of bij koorts bij jezelf of een huisgenoot. Laat je bij twijfel testen en houd je aan de richtlijnen van het RIVM en GGD.Sabine Zondag, Pijnacker