- - - By CrazyStat - - -
Twirlteam Surprise

Anti-corona beleid

Twirlteam Surprise voert een actief anti-corona beleid, in lijn met de regelgeving vanuit de overheid, het RIVM en de GGD, en zolang als dat volgens deze instanties nodig is. Door de regelgeving en aanwijzigingen vanuit de overheid en het RIVM en GGD op te volgen, kunnen wij de de twirl-lessen op een veilige en verantwoorde manier blijven aanbieden.

Maar we doen méér: we wachten niet af en nemen zelf (aanvullende) maatregelen als we menen dat daar aanleiding toe is. En we zijn open over corona-besmettingen bij leden en vrijwilligers van de vereniging. Door actief beleid te voeren en open te zijn over besmettingen houden we het sporten zo veilig mogelijk voor iedereen. 

Basisregels

De belangrijkste anti-corona regel voor alle leden en vrijwilligers van Surprise is: Kom niet naar de training bij zelfs de geringste verkoudheids- of benauwdheidsklachten, of bij koorts bij jezelf of een huisgenoot. Laat je bij twijfel testen en houd je aan de richtlijnen van het RIVM en GGD.

Dit is het overzicht van alle basisregels:

 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Volg hierin het advies van de GGD;
 • indien je positief getest (vastgesteld met een laboratoriumtest) bent op het nieuwe coronavirus, blijf minimaal 7 dagen thuis na de uitslag van de test;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden. Er is een uitzondering voor sporters tijdens sportactiviteiten, dan hoeft geen afstand te worden gehouden. Bij alle andere activiteiten houden we nog wél anderhalve meter afstand;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de sportlocatie vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie;
 • tot zaterdag 26 juni blijft het mondkapje nog verplicht in de binnenruimte, behalve tijdens het sporten zelf.

Openheid over positieve testresultaten uitsluitend anoniem

Het bestuur van Surprise heeft ervoor gekozen om, bij een positieve corona test bij een lid of vrijwilliger van de vereniging, dit nieuws binnen de vereniging middels een extra nieuwsbrief kenbaar te maken. Door open te zijn over dit onderwerp houden we de training en andere activiteiten zo veilig mogelijk voor iedereen. Wij doen dit uiteraard anoniem. Maar we beseffen dat anonimiteit in een kleine vereniging als Surprise erg moeilijk is. Daarom vragen wij van alle leden en vrijwilligers om terughoudend met dit nieuws om te gaan.

Help ons het sporten veilig te houden! Kom niet naar de training bij zelfs de geringste verkoudheids- of benauwdheidsklachten, of bij koorts bij jezelf of een huisgenoot. Laat je bij twijfel testen en houd je aan de richtlijnen van het RIVM en GGD.Sabine Zondag, Pijnacker