- - - By CrazyStat - - -
Twirlteam Surprise

Privacybeleid

Twirlteam Surprise hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In onderstaande privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geactualiseerd op 1-9-2021

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Twirlteam Surprise houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of jij ons daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Twirlteam Surprise zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen dan kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina, onder het kopje "Contactgegevens".

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van Leden worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het bijhouden van de leden- en financiële administratie;
 • Het heffen en incasseren van de contributie en andere uit het lidmaatschap voortvloeiende kosten;
 • Het in- en uitschrijven van het lid bij de bond (NBTA);
 • Het in- en uitschrijven van het lid voor wedstrijden en trainingen;
 • Het informeren van de persoon over de vereniging, wedstrijden, trainingen, evenementen en acties waarbij de vereniging betrokken is of die de vereniging organiseeert, en andere aan het lidmaatschap gerelateerde zaken;
 • Het uitnodigen van het lid voor bijeenkomsten;
 • Het verlenen van toegang aan het lid tot de website, apps of sociale media van de vereniging;
 • Het verstrekken van clubkleding op maat aan het lid en het maken of vermaken van twirlkleding voor het lid;
 • Communicatieve doeleinden via uitingen middels de website, sociale en andere (lokale) media, en via folders, posters en ander drukwerk.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier voor nieuwe leden;
 • Het incassoformulier;
 • Het formulier voor de wijziging van de lidmaatschapscategorie;
 • Het uitschrijfformulier voor leden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Roepnaam, familienaam, voorletters en tussenvoegsel;
 • Adres en huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Inschrijfdatum of uitschrijfdatum;
 • Bankrekeningnummer (IBAN);
 • Kledingmaat;
 • Lidmaatschaps- en wedstrijdnummer bij de overkoepelende sportbond;
 • Foto- en videomateriaal.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking via nieuwsbrieven of gerichte contacten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier;
 • Het aanmeldformulier voor nieuwsbrieven op de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Roepnaam, familienaam, voorletters en tussenvoegsel;
 • E-mailadres.

Verwerking van persoonsgegevens van Aspirant Leden, Belanghebbenden en Geïnteresseerden

Persoonsgegevens van Aspirant Leden, Belanghebbenden en Geïnteresseerden worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het informeren van de persoon in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Het uitnodigen voor bijeenkomsten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het ingevulde contact- of commentaarformulier op de website;
 • Koppeling via sociale media;
 • Mondelinge toestemming aan een bestuurslid;
 • Afgifte visitekaartje aan een vrijwilliger of bestuurslid;
 • Een e-mail gericht aan één van de bestuursleden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Roepnaam, familienaam, voorletters en tussenvoegsel;
 • Telefoonnummer;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Verwerking van persoonsgegevens van Donateurs

Persoonsgegevens van Donateurs worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het bijhouden van de financiële administratie;
 • Het heffen en incasseren van de donateursbijdrage;
 • Het informeren van de donateur in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Het uitnodigen van de donateur voor bijeenkomsten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De ondertekende donateursovereenkomst;
 • Het ingevulde contactformulier op de website;
 • Het feit dat de donatie van de donateur is bijgeschreven op de bankrekening van Twirlteam Surprise;
 • Toezegging middels een e-mail gericht aan één van de bestuursleden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Roepnaam, familienaam, voorletters en tussenvoegsel;
 • Adres en huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer (IBAN).

Verwerking van persoonsgegevens van Sponsoren

Persoonsgegevens van Sponsoren worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het bijhouden van de financiële administratie;
 • Het heffen en incasseren van de sponsorbijdrage;
 • Het uitvoering geven aan de sponsorovereenkomst;
 • Het informeren van de sponsor in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Het uitnodigen van de sponsor voor bijeenkomsten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De ondertekende sponsorovereenkomst;
 • Het ingevulde contactformulier op de website;
 • Toezegging middels een e-mail gericht aan één van de bestuursleden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Roepnaam, familienaam, voorletters en tussenvoegsel;
 • Adres en huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer (IBAN).

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Vrijwilligers worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het bijhouden van de financiële administratie;
 • Het uitvoeren van de vrijwilligersovereenkomst, inclusief het aansturen en coördineren van de werkzaamheden en planning van de vrijwilliger;
 • Het verlenen van toegang aan de vrijwilliger tot de website, apps of sociale media van de vereniging;
 • Het informeren van de vrijwilliger in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Het uitnodigen van de vrijwilliger voor bijeenkomsten;
 • Communicatieve doeleinden via uitingen middels de website, sociale en andere (lokale) media, en via folders, posters en ander drukwerk.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst;
 • De geheimhoudingsverklaring;
 • Een e-mail gericht aan één van de bestuursleden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Roepnaam, familienaam, voorletters en tussenvoegsel;
 • Adres en huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer (IBAN);
 • Foto- en videomateriaal.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het bijhouden van de financiële administratie;
 • Het uitvoering geven aan de opdracht van de leverancier of het contract van de medewerker, inclusief het aansturen en coördineren van de werkzaamheden en planning van de leverancier of medewerker;
 • Het informeren van de leverancier of medewerker in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Het uitnodigen van de leverancier of medewerker voor bijeenkomsten;
 • Communicatieve doeleinden via uitingen middels de website, sociale en andere (lokale) media, en via folders, posters en ander drukwerk.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het contract met de medewerker.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Roepnaam, familienaam, voorletters en tussenvoegsel;
 • Telefoonnummer;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer (IBAN);
 • Foto- en videomateriaal.

Verwerking van persoonsgegevens van Leveranciers

Persoonsgegevens van Leveranciers en Medewerkers worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het bijhouden van de financiële administratie;
 • Het uitvoering geven aan de opdracht van de leverancier of het contract van de medewerker, inclusief het aansturen en coördineren van de werkzaamheden en planning van de leverancier of medewerker;
 • Het informeren van de leverancier of medewerker in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Het uitnodigen van de leverancier of medewerker voor bijeenkomsten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De offerte uitgebracht door de leverancier;
 • Het contract of de opdrachtbevestiging van de leverancier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Roepnaam, familienaam, voorletters en tussenvoegsel;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) Mobiel telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer (IBAN).

Verwerking van persoonsgegevens van Ereleden en Oud Leden

Persoonsgegevens van Oud Leden worden door Twirlteam Surprise verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het informeren van het erelid of oud-lid in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Het uitnodigen van het erelid of oud-lid voor bijeenkomsten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het uitschrijfformulier;
 • Het ingevulde contactformulier op de website;
 • Koppeling via sociale media;
 • Een e-mail gericht aan één van de bestuursleden;
 • De door de Algemene Ledenvergadering en het Erelid geaccepteerde voordracht tot benoeming tot Erelid.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Twirlteam Surprise de volgende persoonsgegevens van je vragen of verwerken:

 • Roepnaam, familienaam, voorletters en tussenvoegsel;
 • E-mailadres.

Bewaartermijn

Twirlteam Surprise bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar na het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd. Dit geldt niet voor gegevens waarvoor de fiscale bewaartermijn van zeven jaar van toepassing is, of voor gegevens waarvoor je ons toestemming hebt gegeven om ze langer te bewaren. Verder geldt er geen bewaartermijn voor foto- en videomateriaal. Persoonsgegevens van Ereleden en oud-leden worden bewaard tot maximaal 25 jaar na uitschrijving als lid mits toestemming is gegeven via het uitschrijfformulier of de voordracht tot Erelid is aanvaard.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het incasseren van de contributie en andere aan het lidmaatschap gerelateerde kosten, zoals zaalhuur (de bank);
 • Het incasseren van de donaties en sponsorgelden (de bank);
 • Het huren van ruimte voor wedstrijden en training (de gemeente);
 • Het inschrijven op wedstrijden en evenementen (de NBTA);
 • Het aanmelden als lid bij de overkoepelende sportbond (de NBTA).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.

Foto- en filmmateriaal

Wij vragen je om schriftelijke toestemming voor het gebruik van foto- en filmmateriaal voor communicatieve doeleinden. Wij kunnen dit foto- en filmmateriaal (laten) maken tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging, en wij kunnen dit plaatsen op websites, sociale media en andere (lokale) media en laten afdrukken op folders, posters en ander drukwerk. Op dit foto- en filmmateriaal kan jij herkenbaar in beeld zijn, en bij dit foto- en filmmateriaal kunnen we je roepnaam en initialen vermelden. Zie voor meer details over jouw rechten het kopje "Rechten omtrent jouw gegevens".  

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, en wij slaan geen persoonsgegevens op bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Twirlteam Surprise van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn door middel van een door hen ondertekende verklaring gehouden aan de geheimhouding daarvan;
 • Deze personen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen en de website;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken veiligheidskopieën van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Gebruik van statistische informatie en cookies

Wij verzamelen statistische informatie over het gebruik van onze website en digitale diensten. Dit doen wij in eigen beheer met als doel om het gebruik van de website en digitale diensten in beeld te brengen en tegen misbruik te beschermen. Daarbij kunnen wij cookies of vergelijkbare technieken gebruiken. Deze informatie gebruiken wij niet om jou te volgen: alle naar personen herleidbare gegevens (zoals bijv. IP-adressen) worden geanonimiseerd middels een one-way hash of in het geheel niet opgeslagen. Zie voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze site onze Cookieverklaring.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Hieronder valt ook gepubliceerd foto- en filmmateriaal waarop je herkenbaar in beeld bent. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of (in opdracht van jou) aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dit soort verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming dan heb je altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken. Je kunt van deze rechten gebruik maken door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vind je onder het kopje "Contactgegevens". 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze pagina (onder het kopje "Contactgegevens"). Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt of gebruik wilt maken van je rechten omtrent privacy, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Twirlteam Surprise
E-mailadres: privacy@twirlteam-surprise.nl
Je kunt ook contact opnemen via het Contactformulier op de website.Sabine Zondag, Pijnacker